0
Váš košík je prázdný!

Nejčastější chyby při instalaci podzemních nádrží na dešťovou vodu

pondělí, 03 srpen 2020 14:19; Přečteno 896 x
Blog; Tisk Email

V tomto článku jsme se rozhodli sepsat důležité věci, na které je potřeba dávat pozor při realizaci samonosné dešťové nádrže. Při jednání se zákazníky a návštěvách staveb jsme již několik let svědky různých chyb, které se opakují a často končí nutností výměny nádrže, nebo dodatečných úprav v již hotových zahradách.

Volba obsypu

Různé nádrže mají od výrobce předepsané různé materiály pro obsyp. Nejčastěji to bývá štěrk, písek nebo prosátá zemina. Štěrk je vhodný volit ve frakci s maximální velikostí zrna 16 mm. Tento materiál bez jemné frakce nejlépe eliminuje zemní tlaky. Mezi zrny štěrku se tlakové síly snižují a na nádrž tak dopadá výrazně menší tlak než u jemného zásypu.

Velkou výhodou štěrkového zásypu je menší míra sedání, např. zemina nebo písek sedne po určité době o několik cm. Zásyp pískem je možný u kvalitnějších nádrží vyrobených z dostatečně tuhého a silného polyetylenu. Někteří výrobci svařovaných nádrží také uvádějí možnost zásypu pískem, někdy i dokonce prosátou zeminou.

Z našich zkušeností můžeme říct, že už jsme viděli mnoho zborcených svařovaných nádrží. Možné však je, že takto fatální dopad na nádrž mohl být způsoben kombinací s jinými vlivy, např. spodní vodou. Vždy doporučujeme dodržet postup uvedený v instalačním návodu, nebo je možné zavolat pro radu a posouzení.

Důležité je také jakým způsobem je nádrž zasypána. Téměř vždy je třeba nádrž usadit na srovnaný podklad, napustit částečně vodou a po vrstvách zasypávat a napouštět dále vodou. Určitě není možné např. nádrž napustit komplet vodou bez obsypu a nebo naopak obsypat až po strop bez napouštění vodou. To může vést k prasknutí nádrže.

Jílovité podloží

Nepropustnost podloží způsobená přítomností velkého množství jílovitých částic je častým problémem. Při instalaci nádrže je třeba správně zhodnotit schopnost podloží vsakovat vodu a zařídit se podle toho. Schopnost vsakovat je možné zjistit např. nálevovou zkouškou na dně výkopu. Pokud voda ve výkopu vydrží několik dnů, není to dobré znamení. Pokud instalujeme nádrž do takového prostředí klasicky, tedy obsyp štěrkem (pískem) bez dalších technických opatření, je pravděpodobné, že nám nádrž vyplave nebo se zbortí. To se stane v případě, že vyčerpáme vodu v nádrži dříve, než zmizí voda z výkopu. Pokud totiž v jílovitém prostředí vykopeme jámu pro nádrž a obsypeme ji propustnějším materiálem, logicky se nám po deštích do okolí nádrže stahuje povrchová voda.

Způsobů, jak se vyvarovat vyplavání nebo zborcení nádrže je více. Jednou možností je instalovat do výkopu nádrže potrubí svisle, aby sedělo na podsypu nádrže. Potrubí tak slouží jako revizní šachta, ve které můžeme po dešti zkontrolovat hladinu vody v obsypu. Nádrž je po dešti obvykle také naplněná, takže máme čas počkat, jestli voda v obsypu klesne, než budeme zalévat. Pokud neklesá, je možné přes potrubí vodu v obsypu odčerpat. Následně je možno nádrž vyčerpat také. Uvědomujeme si, že uživatelsky je zmíněná instalace náročnější. Proto nabízíme a doporučujeme další možnost - zvolit nádrž vhodnou do takového prostředí. Z naší nabídky jsou to podzemní nádrže Li–Lo od německého výrobce Graf.

Podzemní voda

Právě nádrže Li–Lo zmíněné výše jsou vhodné i do prostředí s vysokou hladinou podzemní vody. Při instalaci nádrže je třeba uvažovat fakt, že hladina podzemní vody během roku obvykle kolísá, takže se může stát, že bude výš, než když nádrž zrovna instalujeme v suchém období. Úroveň podzemní vody je možné zjišťovat např. dotazem na nejbližší sousedy, kteří mají kopanou studnu a vědí, jak se jim v ní hladina během roku pohybuje. Může se ovšem stát, že soused vodu nemá a vy nakopnete pramen a vody budete mít dost, nebo naopak.

Nádrže mají různé úrovně výšky, kam výrobce povoluje, aby vystoupala podzemní voda při prázdné nádrži. Podzemní vodu však snášejí jen ty nejkvalitnější a nejrobustnější nádrže na trhu. Nádrže Li–Lo jsou roky vyzkoušené a prostředí podzemní vody zvládají bez problémů. Díky svému plochému tvaru a předepsanému krytí zeminou nevyplavou a zároveň jsou tak robustní, že tlaky od okolí dlouhodobě vydrží.

Krytí nádrže

Každý typ nádrže má předepsané maximální krytí, které staticky zvládne. S tím souvisí i povolené zatížení na povrchu. Většina nádrží na trhu je pouze pro pochozí zatížení nebo pojezd sekačkou. Některé nádrže ovšem zvládají zatížení osobními nebo i nákladními auty. Na hodnotu krytí je třeba myslet již při kopání jámy. Spolu s hloubkou nátokových potrubí daných spádem od nejvzdálenějšího okapového svodu je totiž i krytí a výška nádrže s prodloužením určující pro hloubku výkopu.

Na stavbách často vidíme, že nikdo nečetl návod, potrubí uložili do velkého spádu, tím pádem se u nádrže dostanou do hloubky nátoku přes 1 m a nádrž tím pádem uloží hlouběji, než je povoleno. Následně shání prodloužení vstupního otvoru nádrže bez toho, aby řešili, jestli to daná nádrž zvládne. Problém vysokého krytí se obvykle neprojeví hned, ale např. po roce nebo dvou, kdy k nádrži dojdou tlaky z okolí a ta obvykle praskne. Je velmi složité praskliny spravit. I když se to podaří, stejně je třeba dodatečně odstranit příčinu, tedy nádrž odkopat a nahradit část krycí vrstvy lehčím materiálem.

Tím se dostáváme ke dvěma nejčastějším možnostem, jak vysoké krytí nádrže vyřešit.

  1. Jedním řešením je instalace polystyrenových desek v takové vrstvě, která nahradí vrstvu krytí, která je navíc oproti povolenému krytí. Půdorys polystyrenových desek však musí výrazně přesahovat půdorys nádrže i obsypu. Pokud vykopeme svislé stěny jámy a desky dáme pouze do půdorysu takového výkopu, nestačí to. Je třeba rozšířit půdorys desek tak, jako bychom kopali výkop se stěnami pod úhlem přibližně 45°. Desky doporučujeme ještě zabalit do geotextilie, aby se jejich životnost v zemi zvýšila.
  2. Druhým řešením může být vytvoření železobetonové desky nad nádrží, která podrží tíhu zeminy nad ní. Pro šířku desky platí stejné pravidlo, jako pro vrstvu polystyrenových desek.

V každém případě doporučujeme hloubku nátokových potrubí rozmyslet předem a zvolit vhodný typ nádrže, který zvládne potřebné krytí. Je vhodné dodržet i minimální krytí a to především proto, aby se nádrž shora v letních měsících neprohřívala a neztratili jsme tak výhodu stálosti teploty v podzemní nádrži.

Doprava Zdarma na Dešťovénádrže.cz

Moje přání

Nemáte žádné produkty ve Vašich přáních.

Porovnat produkty

Nemáte žádné produkty k porovnání.

Nejprodávanější