Jak funguje expanzní nádoba v systému pro hospodaření s dešťovou vodou v domě

Expanzní nádoba je nenápadným, ale zásadním komponentem v systému pro hospodaření s dešťovou vodou v domě. Pomáhá udržovat stabilní tlak a zajišťuje efektivní a bezpečný provoz celého systému. Jak expanzní nádoba funguje, jak ji správně udržovat a který typ je pro systém nejvhodnější?

 

Využívání dešťové vody v domě se mezi majiteli českých nemovitostí stává stále populárnější. Vedle podzemní nádrže na dešťovou vodu, rozvodového systému, filtrace a čerpadla je nepostradatelným prvkem i expanzní nádoba. Proč a čím je tak důležitá?

Co je expanzní nádoba

Expanzní nádoba, známá také jako tlaková nádoba, kompenzuje změny objemu vody způsobené kolísáním tlaku v systému pro hospodaření s dešťovou vodou v domě, který může zahrnovat použití pro splachování toalet či praní prádla.

Tlakové nádoby jsou standardně vyrobeny z vysoce kvalitních, zdravotně nezávadných a normovaných antikorozních materiálů.

TIP Aquanixu: Bezúdržbová vertikální membránová tlaková nádoba Evak SPTB 24 l je určena pro domácí vodárny řízené frekvenčním měničem nebo řídící tlakovou jednotkou. Skvělým pomocníkem je i pro malé a střední vodárny s tlakovým spínačem. Disponuje zaoblenými vnitřními částmi nádoby a ventilem, který slouží jako prevence proti protržení membrány při extrémním přetížení. Prodloužená záruka 5 let.

Typy expanzních nádob

Na trhu jsou dostupné tlakové nádoby ve vertikálním i horizontálním provedení, a to v různě velkých objemech. Jedná se o tlakové nádoby s vyměnitelným vakem, tlakové nádoby s membránou a tlakové nádoby bez vaku i membrány.

Výhody Nevýhody
Tlaková nádoba s vyměnitelným vakem Voda nepřichází do kontaktu s kovovými stěnami nádoby.
Vak lze v případě poškození snadno vyměnit.
Nutnost pravidelné kontroly tlaku kvůli možnému úniku vzduchu.
Při úniku tlaku se zvyšuje frekvence spínání čerpadla, to vede k protržení vaku.
Tlaková nádoba s membránou Bezúdržbový provoz, není třeba kontrolovat tlak.
Vysoce spolehlivý systém.
Při poškození membrány je nutné vyměnit celou nádobu.
Vyšší pořizovací náklady ve srovnání s vyměnitelným vakem.
Tlaková nádoba bez vaku i membrány Vysoká odolnost vůči vlhkému prostředí díky nerezovému provedení.
Žádné pryžové součásti, které by mohly být poškozeny.
Nutnost pravidelné kontroly a doplňování tlaku.
Častější údržba kvůli poklesu tlaku.

Tabulka 1: Porovnání jednotlivých typů expanzních nádob a jejich výhody i nevýhody užití.

Jak funguje expanzní nádoba

Tlaková nádoba se skládá ze dvou hlavních částí: vzduchové a vodní komory, které jsou zpravidla odděleny pružnou membránou nebo vakem.

 • Normální stav: Systém je v klidovém režimu, tlak vody je stabilní, membrána se nepohybuje.
 • Nárůst tlaku: Do systému přitéká dešťová voda, čímž může dojít k náhlému zvýšení tlaku, který tlačí na membránu expanzní nádoby.
 • Absorpce tlaku: Membrána se posune směrem ke vzduchové komoře, která se stlačí. Tento proces umožňuje tlakové nádobě absorbovat přebytečný tlak a udržet stabilní tlak v systému.
 • Vyrovnání tlaku: Jakmile tlak v systému poklesne, vzduchová komora vrátí membránu do původní polohy a tím tlak opět vyrovná.

Obrázek 1: Jednotlivé části vertikální membránové tlakové nádoby.

Obrázek 2: Jednotlivé části horizontální membránové tlakové nádoby.

Čím je expanzní nádoba důležitá

Tlaková nádoba plní několik zásadních funkcí, které jsou pro správné fungování systému pro hospodaření s dešťovou vodou v domě nezbytné.

 • Regulace tlaku: Pomáhá udržovat stabilní tlak v systému a předchází nadměrnému tlaku, který může způsobit poškození potrubí či jiných komponent.
 • Prevence úniků vody: Zabraňuje únikům vody způsobeným nadměrným tlakem.
 • Ochrana čerpadla: Stabilní tlak chrání čerpadlo před nadměrným opotřebením a poškozením.
 • Zvýšení efektivity: Udržování optimálního tlaku zajišťuje efektivní provoz systému a snižuje náklady na údržbu.
 • Předcházení vzniku tlakových rázů ve vodovodním potrubí: Vzniká při vypnutí nebo zapnutí čerpadla. Tento ráz se tlakovou nádobou minimalizuje.

Údržba expanzní nádoby

Pravidelná a správná údržba tlakové nádoby je pro její dlouhodobou funkčnost a životnost velmi podstatná.

 • Kontrola tlaku: V expanzní nádobě se kontroluje tlak pomocí manometru (doporučený tlak je obvykle uveden v technické dokumentaci).
 • Kontrola membrány: V případě, že je membrána poškozená či opotřebovaná, je nutné ji neprodleně vyměnit (platí pouze u nádob s vakem).
 • Profesionální servis: Pro důkladnou prohlídku a údržbu je doporučeno jednou za čas nechat zkontrolovat expanzní nádobu odborníkem.

Význam expanzní nádoby

Expanzní nádoba je v systému pro hospodaření s dešťovou vodou významným prvkem, který zajišťuje jeho bezpečný a efektivní provoz. Reguluje tlak, chrání ostatní komponenty systému a zajišťuje jeho dlouhou životnost. Investice do kvalitní expanzní nádoby a její správné údržby se vyplatí z hlediska bezpečnosti i efektivity celého systému pro využívání dešťové vody v domě.

 

Potřebujete pomoci s výběrem nebo zkonzultovat projekt? Kontaktujte nás či navštivte náš e-shop.