Jak se vypořádat s vysokou hladinou podzemní vody při instalaci podzemní nádrže na dešťovou vodu

Vysoká hladina podzemní vody bývá velmi častým problémem při instalacích podzemních nádrží na dešťovou vodu. Podzemní voda může velmi jednoduše zakopanou nádrž vytlačit nebo poničit. Často se také stává, že o výskytu podzemní vody na pozemku majitel ani neví a tento fakt zjistí až ve chvíli, kdy začne s výkopem pro uložení nádrže. V tomto článku si popíšeme, jak se s vysokou hladinou podzemní vody vypořádat.

Co je to vysoká hladina podzemní vody a jak se s ní vypořádat

Většina lidí se domnívá, že jediným a ideálním řešením, jak se vypořádat s podzemní vodou, je instalovat betonovou jímku. To ale není pravda. Jak popisuje Archimedův zákon, vyplavat vám může i betonová nádrž.

Rozlišujeme 2 typy výskytu podzemní vody – trvalou a přechodnou. Trvalá hladina podzemní vody je taková, kdy se podzemní voda drží na určité úrovni neustále bez ohledu na srážky. Přechodná naopak když se po přívalovém dešti hladina podzemní vody dostane na jistou úroveň, která po určitém čase klesne.

Ploché nádrže Li-Lo

Spodní voda - Li-Lo
Obr. 1 - Podzemní voda u nádrží Li-Lo

Ideálním řešením jsou speciální ploché nádrže Li-Lo, které jsou pro tyto účely speciálně navrženy. Nádrže Li-Lo mohou být ponořené až po vrchní okraj nádrže v podzemní vodě a nevyplavou ani se neponičí i v případě, že jsou úplně prázdné. Jedinou podmínkou je dodržet výšku krytí nádrže, která musí být minimálně 70 centimetrů. Síla od přitížení zeminou tak převyšuje vztlakovou sílu. Maximální výška krytí může být až 120 centimetrů. Oproti betonovým nádržím mají velkou výhodu v tom, že jsou lehčí a dá se s nimi manipulovat bez použití jeřábu.

V případě tohoto typu instalace může být nádrž umístěna pouze do ploch s pochozím zatížením, nikoli pod plochami využívanými k pojezdu osobními automobily.

Nádrže Columbus XL

Spodní voda - Columbus XL
Obr. 2 - Podzemní voda u nádrží Columbus XL

U nádrží Columbus XL je potřeba nejprve určit úroveň hladiny podzemní vody. V případě, že hladina podzemní vody není výše, než je polovina výšky nádrže, je možné použít nádrže Columbus XL bez dalších stavebních úprav. Pokud lze očekávat, že podzemní voda může vystoupit výše než do úrovně poloviny nádrže, i přechodně, je třeba zřídit drenáž.

Nádrž nesmí být ve vodě ponořena hlouběji než je uvedeno v tabulce níže. V případě nutnosti drenáže se musí osadit vertikální trubka (DN 300), v níž bude zapušteno ponorné tlakové čerpadlo, které přebytečnou vodu odčerpá. Čerpadlo je třeba pravidelně kontrolovat. Všeobecně doporučujeme zřízení drenáže, protože při dlouhodobých srážkách může hladina podzemní vody neočekávaně stoupnout.

Objem nádrže 8500 l 10000 l
Hloubka ponoření 1020 mm 1120 mm

Nádrže Aquastay

Spodní voda - Aquastay
Obr. 3 - Podzemní voda u nádrží Aquastay

Stejně jako u nádrží Columbus XL je třeba i u nádrží Aquastay určit úroveň hladiny podzemní vody. V případě nízké hladiny podzemní vody (max. do poloviny výšky nádrže) je nutné umístit nádrž na železobetonový základ o minimální tloušťce 15 centimetrů a provést obsyp s hutněním.

V případě, že úroveň podzemní vody překročí polovinu výšky nádrže, musí být nádrž ukotvena k podkladové železobetonové desce. Pro tento účel je možné použít pásovinu z nerezové oceli, která obepíná tělo nádrže.

Využití revizní šachty v místech s dočasně vyšší hladinou podzemní vody

V případech, kdy se na pozemku vyskytuje vyšší hladina podzemní vody pouze dočasně, může být řešením například umístění revizní šachty do rohu výkopu. Po přívalovém dešti je pak pomocí této šachty možné kontrolovat, zda se v okolí nádrže drží voda či nikoli. Vodu je pak možné pomocí této šachty odčerpat kupříkladu kalovým čerpadlem. Pokud nechcete nebo nemáte kam vodu odčerpat, stačí hlídat, aby se voda z nádrže nevyčerpala dřív než voda v okolí nádrže. Taková situace by mohla způsobit vytlačení nádrže nebo její poničení.

Potřebujete pomoci s výběrem nebo zkonzultovat váš projekt? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám ohledně hospodaření s dešťovou vodou poradíme.