V září se představí dotace Dešťovka s novou tváří

Nová verze dotace Dešťovka v rámci programu Nová zelená úsporám přináší od září 2023 pro majitele nádrží na dešťovou vodu několik zásadních změn. Státní fond životního prostředí se mimo jiné snažil zjednodušit postup hospodaření s dešťovou i šedou vodou a snížit administrativní náročnost. Jaké jsou hlavní změny?

Nová éra dotace Dešťovka: Novinky, které přináší

Dotační program Dešťovka prochází revolučními změnami, které pro žadatele přinášejí řadu novinek. Možnost žádání o Dešťovku s původními pravidly platila do 30. června 2023. Během letních prázdnin jsou všechny žádosti pozastaveny a jejich vyřízení proběhne až začátkem podzimu. Žádosti, kterým se nedostalo kompletního vyřízení do 30. 6., budou automaticky posuzovány dle nových podmínek. Které to jsou?

Samostatná žádost o dotaci Dešťovka končí

Nejvýraznější a současně nejzásadnější novinkou v obměně pravidel dotace Dešťovka je pro žadatele zrušení možnosti čerpání Dešťovky samostatně. Od 1. září 2023 bude možné zažádat o dotaci Dešťovka pouze v kombinaci s jiným energetickým řešením (například fotovoltaickými panely či jinými obnovitelnými zdroji energie).

„Tato nová podmínka má za cíl podporovat komplexní a udržitelná opatření pro snižování spotřeby vody a energetickou soběstačnost.“

Dotace dále již není určena pouze pro pořízení čističky šedých vod, ale podporuje kombinaci dešťové vody s jinými ekologickými technologiemi.

Jednodušší forma odborného posudku

Odborný posudek, který by se v podstatě dal nazvat jednodušší projektovou dokumentací, se odevzdával vždy společně s žádostí o dotaci (musel obsahovat technickou zprávu s popisem a posouzením stávajícího stavu a dosavadního způsobu nakládání s dešťovou, případně i odpadní, vodou, navrhovaným řešením a určením technických parametrů. Ve výkresové části musely být zaznamenány fakta ohledně situování stavby včetně zakreslení hranic dotčených pozemků, odvodňovaných ploch, umístění akumulačních nádrží a dalších technologických prvků, například trasování svodu a celé schéma systému).

Forma odborného posudku však prošla transformací, a od září postačí pouze zpráva o instalaci zařízení/realizaci opatření.

Jednotlivé varianty a finanční podpora

Podporované varianty v rámci Dešťovky zahrnují zálivku zahrady, zálivku zahrady s možností splachování toalet v domě a systém pro využití vyčištěné/dočištěné odpadní vody i dešťové vody. Finanční podpora zůstává beze změny, přičemž stejně jako dříve závisí maximální výše dotace na typu řešení a množství vody využitého ze zdroje.

Varianta

Fixní složka

Proměnlivá složka

Maximální výše dotace

Zálivka zahrady

20 000,-

m3 x 3 500,-

55 000,-

Zálivka zahrady + splachování toalet

30 000,-

m3 x 3 500,-

65 000,-

Šedá voda

70 000,-

m3 x 3 500,-

105 000,-

 

Podmínky pro získání dotace a uznatelné náklady

Podmínky pro získání finanční podpory zůstávají podobné jako dříve. Dotaci mohou žádat majitelé stávajících rodinných domů i stavebníci nových domů. Kombinace různých opatření a pobyt v určitých krajích může stejně jako dříve přinést bonusové finanční výhody.

Do dotace jsou uznatelné náklady spojené s dodávkou, montáží a instalací podporovaných opatření, včetně nákupu zařízení a technologií, instalace systému a případně i výdaje na kapkovou závlahu.

Rekapitulace změn v dotaci Dešťovka

Nová verze dotace Dešťovka od 1. září 2023 přináší jednodušší postup a podporuje kombinaci dešťové a šedé vody s jinými energetickými řešeními. Finanční podpora zůstává stejná a odborný posudek je zjednodušen. O dotaci mohou žádat majitelé stávajících i nových domů, a kombinace opatření nebo pobyt v určitých krajích může přinést bonusy.

V případě, že vás zajímá o dotaci Dešťovka a jejích změnách více, obraťte se na Státní fond životního prostředí, Novou zelenou úsporám nebo nás kontaktujte.

 

Potřebujete pomoci s výběrem nebo zkonzultovat projekt? Kontaktujte nás či navštivte náš e-shop.