Proč je důležité nevynechat při hospodaření s dešťovou vodou kvalitní filtraci

Kompletní systém pro hospodaření s dešťovou vodou představuje pro mnohé domácnosti velkou finanční investici, a i přes budoucí návratnost se snaží počáteční částku co nejvíce snížit. Bohužel se často stává, že vlivem těchto úspor o své místo přijdou filtrační prvky. Ty sice pro akumulaci nejsou stěžejní, přesto však jejich absencí dochází při hospodaření s dešťovkou k nulové efektivitě. Proč?

Nádrž není to jediné, co je k efektivnímu hospodaření s dešťovkou potřeba

Pro sběr a akumulaci dešťové vody ze střech je stěžejní okapový svod, potrubí a nádrž na dešťovou vodu. Ostatní komponenty však neslouží pouze k pohodlnějšímu využívání, ale z celého procesu vytvářejí plně efektivní záležitost. Jedním z velmi důležitých prvků je filtrace, bez které je sesbíraná dešťovka z pohledu bezpečného využití prakticky nepoužitelná – ohrožuje nejen jiné součásti, ale i lidské zdraví.

Kontaminace vody v nádrži ohrožuje zdraví

Jedním z klíčových důvodů, proč by v systému pro hospodaření s dešťovou vodou měla být kvalitní filtrace, je ochrana zdraví. Dešťová voda, která stéká ze střechy do nádrže, může obsahovat různé mikroorganismy, prach a nečistoty z okolí. Bez řádné filtrace by tyto kontaminanty mohly ohrozit zdravotní bezpečnost vody. Použití kontaminované dešťové vody může vést k problémům s gastrointestinálním traktem a dalším onemocněním.

Dešťová voda sice není primárně určena k pití, nicméně i tak se do organismu člověka může snadno dostat. Při zálivce zahrady se to týká veškerých rostlin a plodů, které si majitelé pěstují pro pozdější spotřebu. Při využití dešťové vody v domě se dešťovka lehce dostane do úst či sliznic například při sprchování.

Větší nečistoty (z)ničí nezbytné komponenty systému

Filtrace hraje důležitou roli při ochraně různých zařízení v rámci systému hospodaření s dešťovou vodou. Dešťovka sbíraná ze střech s sebou totiž bere prakticky vše, co ji přijde do cesty – ať se jedná o listí, větvičky, plody z okolních stromů, ptačí trus nebo jiné větší nečistoty, které vlivem biologických procesů a rozkladů vytvářejí ve vodě biofilm a kal. Bez filtrace pronikají do nádrže, kde mohou poškodit nebo zablokovat klíčové komponenty systému, například čerpadlo nebo potrubí. Takový druh poškození může vyžadovat drahé opravy nebo náhrady, což v konečném důsledku zvyšuje investici do celého systému.

Silný zápach vody v nádrži putuje do domu i na zahradu

Absence filtrace může vést k problémům se silným zápachem vody v nádrži. Nečistoty a mikroorganismy obsažené v dešťové vodě vytvářejí biologický proces, jehož odér je velmi zřetelný a neutuchající. Při závlaze zahrady i využití dešťovky v domě (splachování toalet, sprchování …) jde v takovémto případě o nepříjemný a o zdravotně i esteticky nežádoucí problém.

Zbarvená voda v nádrži barví dál

Dalším problémem, který může vzniknout bez filtrace, je zbarvení dešťové vody. Nečistoty, jako jsou například oxidy železa nebo další kovy, mohou způsobit, že dešťová voda bude mít nezdravou/nevzhlednou barvu. Takto zbarvená voda může dále zbarvovat povrchy, s nimiž přijde do kontaktu, a to může zahrnovat i domovní potrubí a sanitární zařízení.

Kvalitní filtrace pro optimální výsledky

Pro vyvarování se potencionálním problémům a zajištění nejlepšího využití dešťové vody je nevyhnutelné investovat do kvalitní filtrace. Různé typy filtrů jsou k dispozici v závislosti na potřebách a rozpočtu. Mechanické, aktivní uhlíkové, UV nebo jiné specializované filtry efektivně odstraňují nečistoty, mikroorganismy i nepříjemné zápachy.

TIP Aquanixu: Pro základní čištění dešťové vody je dobré začít hned pod okapovým svodem geigerem neboli lapačem střešních splavenin. Před nátokem do nádrže je vhodné umístit filtrační koš, popřípadě filtrační šachtu, a odstranit tím nečistoty do velikosti přibližně do 0,3 mm. Tvorbě nežádoucích biologických procesů zabrání směsi přírodních bakterií, které mají schopnost rozkládat organické látky. Při využití dešťové vody v domě je stěžejní neopomenout čištění vody pomocí vnitřních jemných filtrů, kterou lze finálně dočistit díky UV lampám.

Kvalitní filtrace se z hlediska ochrany zdraví i zachování zařízení a kvality vody dlouhodobě vyplatí.

 

Potřebujete pomoci s výběrem nebo zkonzultovat projekt? Kontaktujte nás či navštivte náš e-shop.