Jak zazimovat podzemní nádrž na dešťovou vodu

Majitelé podzemních nádrží na dešťovou vodu by se společně s blížící se zimou měli připravit na jejich zazimování. Předejdou tak nechtěným komplikacím, například v podobě mrazem poškozených dílů.


Zazimování nádrže by se mělo týkat všech, kteří dešťovou vodu využívají pro zálivku zahrady, a to v případě jak automatické, tak i manuální závlahy. Ventily, postřikovače a další součástky, které jsou uložené mělko pod terénem a nejsou tak chráněné nezámrznou hloubkou, jsou na nízké teploty choulostivé – mráz může jednotlivé díly poničit, ba dokonce roztrhat.

Zazimování podzemní nádrže na dešťovou vodu

Podobně jako u letních vodovodů, které se musí na zimu vypouštět, je nutné věnovat pozornost před přicházející zimou i všem součástem systému podzemních akumulačních nádrží. Proces přípravy je jednoduchý – u nádrží s ponorným čerpadlem a vodovodem mělko pod terénem se standardně postupuje následovně:

  • vypněte přívod elektřiny do nádrže (vyhození jističe u čerpadla, vytažení ze zásuvky a podobně)
  • otevřete vypouštěcí ventil v nádrži
  • otevřete ventily všech přípojných míst na pozemku (zahradní šachty, zahradní sloupky a podobně)
  • směrem od zahradních ventilů vyfoukejte systém kompresorem (pro případ, že místy není potrubí ve spádu)

Vypouštění vody ze systému nemusejí řešit pouze ti, kteří mají vedený vodovod od čerpadla v nezámrzné hloubce do domu, případně do temperované místnosti, a zpět na pozemek nezámrzným ventilem na fasádě. Pokud je nádrž v zemi usazena s minimálním krytím 500 milimetrů, není třeba se o její komponenty a další součásti uložené těsně pod poklopem bát. Díky relativně stálé plusové teplotě v dolních částech nádrže totiž nedochází k zamrznutí. Proces kondenzace a tvorba kapek pod poklopem nepředstavují pro jednotlivé díly v zimních měsících vážnou hrozbu.

Ti, kteří využívají dešťovou vodu v domě, ať už na splachování toalet či praní prádla, mají systém nastavený celoročně. Zpravidla je však tento systém instalován v kombinaci s využitím srážkové vody i na zálivku zahrady, a to v samostatných okruzích. Venkovní okruh, tedy systém pro využití nasbírané vody v zahradě, ale musí být procesu zazimování podroben.