Jak zazimovat podzemní nádrž na dešťovou vodu

Majitelé podzemních nádrží na dešťovou vodu by se společně s blížící se zimou měli připravit na jejich zazimování. Předejdou tak nechtěným komplikacím, například v podobě mrazem poškozených dílů.

Zazimování nádrže: Důležité pro všechny zahrádkáře

Zazimování nádrže by se mělo týkat všech, kteří dešťovou vodu využívají pro zálivku zahrady, a to v případě jak automatické, tak i manuální závlahy. Ventily, postřikovače a další součástky, které jsou uložené mělko pod terénem a nejsou tak chráněné nezámrznou hloubkou, jsou na nízké teploty choulostivé – mráz může jednotlivé díly poničit, ba dokonce roztrhat.

Krok za krokem: Jak správně zazimovat podzemní nádrž na dešťovou vodu

Podobně jako u letních vodovodů, které se musí na zimu vypouštět, je nutné věnovat pozornost před přicházející zimou i všem součástem systému podzemních akumulačních nádrží. Proces přípravy je jednoduchý – u nádrží s ponorným čerpadlem a vodovodem mělko pod terénem se standardně postupuje následovně:

  • vypněte přívod elektřiny do nádrže (vyhození jističe u čerpadla, vytažení ze zásuvky a podobně)
  • otevřete vypouštěcí ventil v nádrži
  • otevřete ventily všech přípojných míst na pozemku (zahradní šachty, zahradní sloupky a podobně)
  • směrem od zahradních ventilů vyfoukejte systém kompresorem (pro případ, že místy není potrubí ve spádu)

Bezpečný zimní odpočinek pro vodovodní systém

Vypouštění vody ze systému nemusejí řešit pouze ti, kteří mají vedený vodovod od čerpadla v nezámrzné hloubce do domu, případně do temperované místnosti, a zpět na pozemek nezámrzným ventilem na fasádě. Pokud je nádrž v zemi usazena s minimálním krytím 500 milimetrů, není třeba se o její komponenty a další součásti uložené těsně pod poklopem bát. Díky relativně stálé plusové teplotě v dolních částech nádrže totiž nedochází k zamrznutí. Proces kondenzace a tvorba kapek pod poklopem nepředstavují pro jednotlivé díly v zimních měsících vážnou hrozbu.

Zazimování pouze venkovního okruhu pro zálivku zahrady

Ti, kteří využívají dešťovou vodu v domě, ať už na splachování toalet či praní prádla, mají systém nastavený celoročně. Zpravidla je však tento systém instalován v kombinaci s využitím srážkové vody i na zálivku zahrady, a to v samostatných okruzích. Venkovní okruh, tedy systém pro využití nasbírané vody v zahradě, ale musí být procesu zazimování podroben.

Video: Jak zazimovat podzemní nádrž

Potřebujete pomoci s výběrem nebo zkonzultovat váš projekt? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám ohledně hospodaření s dešťovou vodou poradíme.