Jak probíhá realizace podzemní nádrže na dešťovou vodu?

Realizace na klíč aneb jak uložit podzemní nádrž na dešťovou vodu? Zajímá vás, co všechno realizace a montáž obnáší a co si pod tím vlastně představit? Tímto článkem bychom vám rádi utvořili představu, jak taková realizace vypadá a jaký má výsledek.

Výběr správné nádrže

Prvním krokem pro úspěšnou realizaci je výběr správné nádrže. S výběrem vám samozřejmě rádi pomůžeme. Při výběru vhodné podzemní nádrže je dobré vědět, jaký je půdorys střechy, jaký typ půdy je na vaší zahradě, jestli se u vás nachází podzemní voda a zda chcete využívat dešťovou vodu jen na zálivku zahrady nebo i v domácnosti.

Kontakt se zákazníkem

Pokud jste sami, případně jsme společnými silami vybrali podzemní nádrž nebo kompletní sestavu, která vyhovuje vašim požadavkům, kontaktujte nás, budete spojeni s naším odborníkem, který se bude zabývat vaší realizací, na které se můžete i vy sami podílet, například v podobě výkopových prací, dodání svého materiálu a tak podobně. Pokud o nic takového nestojíte, provedeme realizaci na klíč, a to vše pod vaším dohledem. Kontakt je možný pomocí telefonu, e-mailu nebo osobní schůzky.

Cenová nabídka

Pokud je vše prokonzultováno, vytvoříme vám nezávaznou cenovou nabídku. Pro vaši představu, co obsahuje cenová nabídka realizace a montáže akumulační nádrže: akumulační nádrž, materiál na obsyp a zásyp nádrže, výkopové, stavební a montážní práce, odvoz přebytečné zeminy a dalšího materiálu, přistavění a odstavení techniky (bagru a podobně), instalatérské práce v podobě propojení dešťových svodů, potrubí, vodovodních hadic, montáž čerpací techniky a v neposlední řadě dopravu. Cenová nabídka u domů na bydlení je vždy uváděna s 15% DPH.

Pokud s cenovou nabídkou souhlasíte, vystaví se vám zálohová faktura a po její úhradě je domluven termín realizace.

Realizace

Realizace jako taková začíná výkopem jámy. Jámu je nutné vykopat hlubokou a širokou tak, aby byl zajištěn dostatečně velký pracovní prostor i vedle nádrže - je dobré mít z každé strany alespoň 30 cm prostoru. Nejvhodnějším podložím pod nádrž je jemný štěrk, případně je možný písek. Podloží je třeba srovnat do roviny.

Následuje usazení nádrže pomocí techniky, přičemž nesmí dojít k velkým nárazům do stěn výkopu. Po usazení je nutné naplnit nádrž vodou do 1/3, tudíž je potřeba zajistit přítok vody pomocí hadice. Souběžně s plněním nádrže vodou nádrž obsypáváme štěrkem. Na zásyp v žádném případě nesmí být použita výkopová zemina, jílovitá půda či ostré kameny. Někdy je možné použít na zásyp písek, ale to pouze po předchozí domluvě. Usazení a zásyp provádíme v jeden den z toho důvodu, že kdyby přišel déšť, mohlo by dojít k posunutí nebo vyplavání nádrže, zborcení stěn výkopu a tak podobně.

Dalším krokem je připojení nátokového potrubí dešťové kanalizace do nádrže, přičemž spád musí být min. 0,5 %, tedy 0,5 cm na 1 m délky potrubí. Propojení se provádí do otvorů s těsněním. Otvory jsou většinou v nádržích již z výroby, někdy se vrtají na stavbě. Dalším krokem v pořadí je napojení šachtové kopule dodávané s těsněním. Kopule je třeba k prodloužení krku nádrže při hlubším uložení, které bývá dáno délkou a spádem nátokových potrubí. Následuje vrtání prostupů pro vedení vody od čerpadla a pro kabelovou chráničku. Dále přichází na řadu instalace čerpací techniky. Obvykle volíme ponorné čerpadlo s integrovaným tlakovým spínačem zajišťujícím automatické zahájení a ukončení chodu čerpadla. Důležité je i zavěšení filtračního koše pod nátokové potrubí do nádrže. Pokud si zákazník přeje komfortnější způsob čištění filtru, instalujeme před nádrž na nátokové potrubí samostatnou filtrační šachtu. Poslední fází je dokončení zásypu zeminou a seříznutí kopule do příslušné výšky. Důležité je nakonec nasadit poklop a zajistit šrouby, aby do nádrže nikdo nespadl.

Ukázka z instalace akumulační nádrže Li-Lo 7500 l

Výhody montáže monolitické nádrže

Instalace zahrnuje mnoho různých činností a je potřeba všechny sladit. Samonosné monolitické podzemní nádrže na dešťovou vodu však nepotřebují žádné bednění a betonáž. Cena práce a stavební mechanizace je tedy díky tomu mnohem levnější než například u svařovaných nádrží a instalace nádrže není tak časově náročná. Většinou jsme hotoví s realizací do tří dnů.

Potřebujete pomoci s výběrem nebo zkonzultovat váš projekt? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám ohledně hospodaření s dešťovou vodou poradíme.