Ploché nádrže na dešťovou vodu: Ideální volba nejen pro náročné podmínky

Ploché podzemní nádrže na dešťovou vodu, někdy označované jako nízké nádrže, jsou skvělým řešením pro efektivní shromažďování a uchovávání dešťové vody, zejména v oblastech s náročnými geologickými podmínkami. Díky svému specifickému tvaru představují optimální volbu pro instalace, kde není možné provést hluboké výkopy. To přináší celou řadu výhod. Které to jsou?

Výběr plochých podzemních nádrží na dešťovou vodu

Na trhu existuje široký sortiment nízkých nádrží s různými parametry a specifikacemi. Před pořízením nádrže je klíčové znát požadavky na vlastnosti nádrže. Pro srovnání nabízíme tabulku s hlavními technickými údaji několika námi nabízených nízkých nádrží:

Nádrž plocha-podzemni-nadrz-irisIris Ploché podzemní nádrže Li-LoLi-Lo plocha-podzemni-nadrz-flatFlat Ploché podzemní nádrže SpartakusSpartakus ploche-podzemni-nadrze-planusPlanus
Objem (l) 6000 - 8000 1500 - 15000 1500 - 5000 4000 - 8000 3860 - 9700
Typ nádrže Monolitická Monolitická Monolitická Monolitická Svařovaná
Maximální zatížení (t) 3,5 3,5 Pochozí Pochozí Pochozí
Maximální krytí (mm) 1000 1200 780 500 400
Vhodnost do podzemní vody Ano Ano Ne Ne Ne
Vhodný obsyp Drcené kamenivo 8/16 Drcené kamenivo 4/8, drcené kamenivo 8/16 Drcené kamenivo 4/8, drcené kamenivo 8/16 Kačírek 4/8, kačírek 8/16 Drcené kamenivo 8/16
 Tabulka 1: Porovnání klíčových parametrů plochých podzemních nádrží na dešťovou vodu.

Hlavní výhody plochých podzemních nádrží na dešťovou vodu

Hlavní výhody plochých podzemních nádrží na dešťovou vodu spočívají v jejich schopnosti efektivně využít prostor, zjednodušit a zrychlit instalaci a současně i snížit náklady na celou realizaci.

Efektivní využití prostoru

Ploché nádrže se vyznačují menším výkopem a nižším množstvím zásypového materiálu, což přináší snížení nákladů a úsilí při jejich instalaci. Díky svému hranatému tvaru jsou ideální volbou pro situace, kde je skalnaté podloží nebo kde by jiné typy nádrží vyžadovaly větší investice do výkopů a zásypových materiálů.

Příklad: Pokud je na pozemku podzemní voda například v hloubce tří metrů pod povrchem, nízké nádrže, které nevyžadují hluboký výkop, mohou být usazeny nad touto výškou.

Snížení nákladů na instalaci

Hranaté a ploché podzemní nádrže potřebují pro svou instalaci méně zásypového materiálu, což vede ke snížení nákladů i případného úsilí při práci. Menší výkop zase znamená méně přebytečné zeminy, kterou bývá velmi často nutné odvést z pozemku a zlikvidovat, což opět snižuje náklady na celou realizaci.  

Porovnání nákladů na instalaci ploché versus oválné nádrže na dešťovou vodu

V následující tabulce jsou uvedeny příklady nákladů a jejich rozdílů na instalaci ploché nádrže Iris a oválných nádrží Neptun a Columbus:

Nádrž plocha-podzemni-nadrz-iris-6000-lIris 6000 Plochá podzemní nádrž Neptun 6000 lNeptun 6000 podzemni-nadrz-columbus-6500-lColumbus 6500
Šířka obsypu kolem nádrže dle návodu (mm) 300 400 500
Materiál obsypu 8-16 0-32 8-16 nebo písek
Objem obsypu (m3) 9,3 15,6 19,2
Tíha obsypu (t) 14,9 25,0 30,7
Jednotková cena obsypu (Kč/t) 550 Kč 450 Kč 430 Kč
Cena obsypu na nádrž (Kč) 8 175 Kč 11 231 Kč 13 200 Kč
Cena dovozu* 1 974 Kč 3 315 Kč 4 077 Kč
Cena obsypu celkem (materiál + doprava) 10 149 Kč 14 545 Kč 17 276 Kč
Množství zeminy na odvoz (m3) s nakypřením 50 % 22,9 32,4 38,5
Cena odvozu a uložení** 22 934 Kč 32 397 Kč 38 528 Kč
Přesuny materiálu 7 089 Kč 10 559 Kč 12 697 Kč
Náklady na výkop (bagr) 5 943 Kč 8 554 Kč 10 521 Kč
Náklady celkem 46 115 Kč 66 055 Kč 79 022 Kč

Tabulka 2: Porovnání nákladů na instalaci plochých a oválných podzemních nádrží na dešťovou vodu (ceny zásypových materiálů a odvozů zeminy odpovídají běžným cenám deponií ve středočeském kraji na jaře 2024).

* Cena dovozu zásypového materiálu - 4 m3 kontejnery (850 Kč/cesta)
** Odvoz a uložení přebytečné zeminy - 3 m3 kontejner za 3000 Kč bez DPH

Speciální konstrukce pro extrémní podmínky

Některé ploché podzemní nádrže jsou navrženy speciálně pro instalaci v oblastech s vysokou hladinou podzemní vody nebo na pozemcích s jílovitým či silně nepropustným podložím. Tento typ robustní konstrukce nabízejí například česká nádrž Iris či německá nádrž Li-Lo.

Vysoká hladina podzemní vody

Tyto speciální nádrže umožňují instalaci až do úrovně stropu nádrže, což je ideální pro oblasti s výskytem vysoké hladiny podzemní vody. Jejich konstrukce je navržena tak, aby odolávala tlaku vody a udržela integritu nádrže. Jinak řečeno, pokud budou nádrže Iris nebo Li-Lo až po svůj strop v podzemní vodě, nevyplavou a jejich konstrukce se nijak nepoškodí.

Nepropustné podloží

Pokud na pozemku není vysoká hladina podzemní vody, ale vyskytuje se velmi nepropustné podloží, může dojít k situaci, kdy se veškerá povrchová voda začne stahovat do výkopu nádrže a jejího zásypu. Tento jev může být způsoben tím, že voda proniká do štěrku či jiného zásypu kolem nádrže, ale okolní zemina ji nepropouští. V takových podmínkách není vhodné použít běžnou samonosnou nádrž, neboť by mohlo dojít k jejímu vážnému poškození.

TIP Aquanixu: Unikátní plochá nádrž Iris od společnosti Aquanix je vhodná do extrémních podmínek s výskytem vysoké hladiny podzemní vody či jílovitého podloží. Dešťovou vodu pojme ze střech a jiných zpevněných ploch do velikosti až 220 m2. Nádrž z vysoce pevného a kvalitního polyetylenu je možné instalovat do pojezdových ploch bez nutnosti stavebních úprav (nikoli v kombinaci s vysokou hladinou podzemní vody).

Podzemní nádrž na dešťovou vodu Iris

Praktické aspekty plochých nádrží

Ploché podzemní nádrže na dešťovou vodu jsou nejen technologickým pokrokem v oblasti udržitelného využívání vodních zdrojů, ale také efektivním řešením pro náročné geologické podmínky. Jejich konstrukce a tvar umožňují snadnou instalaci a spolehlivý provoz i v extrémních podmínkách. Je však důležité mít na paměti, že oproti oválným nádržím mohou ploché nádrže držet na dně více vody, což může představovat výzvu pro čerpací zařízení. Přesto však stále zůstávají ideální volbou pro všechny, kteří hledají efektivní a ekonomicky výhodné řešení pro sběr a využití dešťové vody.

Potřebujete pomoci s výběrem nebo zkonzultovat váš projekt? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám ohledně hospodaření s dešťovou vodou poradíme.