Efektivní hospodaření s dešťovou vodou začíná správnou střešní krytinou

Sběr dešťové vody na vlastním pozemku je mezi majiteli nemovitostí už poměrně běžnou praxí – finanční a ekologické výhody je vedou k instalacím podzemních i nadzemních nádrží, do kterých akumulují dešťovou vodu přímo ze střešních ploch. Lze však bezpečně sbírat a následně využívat vodu ze všech typů střech?

Bezpečnost na prvním místě

Odborníci a ekologové často vyzývají ke sběru dešťové vody a jejímu „skladování“ pro pozdější využití, málo kdy ale zdůrazňují, že není možné jen tak pořídit nádrž a začít sbírat vodu bez obav. Před sběrem srážkové vody je totiž nutné splnit a ověřit určitá kritéria, díky kterým bude následné využívání dešťové vody bezpečné. Jedním z takových kritérií je výběr správného materiálu pro střešní krytinu.

"U novostaveb se na pozdější využití dešťovky dbá již při plánování výstavby a střešní materiál je vybírán tak, aby kvalitu vody nijak neohrožoval. Naopak u stávajících domů se po rozhodnutí hospodařit s dešťovkou všichni věnují výběru nádrže, málokoho však napadne podívat se na střešní krytinu a na to, zda se pro sběr vody vůbec hodí. Mnoho materiálů totiž může vodu kontaminovat a její následné využití již není vhodné."

Které typy střešních materiálů tedy jsou pro dešťovou vodu vyhovující a které naopak ne?

Vhodné střešní krytiny pro sběr dešťové vody

Mezi vhodné typy střešních krytin pro sběr dešťové vody patří ty, které neobsahují žádné toxické látky a nemají žádnou povrchovou úpravu, která by vodu jakýmkoli způsobem kontaminovala. Jedná se například o:

Keramické tašky

Relativně hladký povrch, jehož hlavní výhodou je snazší odtok vody a minimální riziko její kontaminace, je jednou z předních vlastností keramických tašek. Při jejich výrobě se nepoužívají žádné škodlivé látky, které by mohly později ovlivňovat kvalitu dešťové vody. Přesto je pro zachování hodnot vody potřeba věnovat pozornost pravidelnému čištění střechy a okapových svodů.

Betonové krytiny

Betonové krytiny bez pigmentů či povrchových úprav nabízejí sběru srážkové vody poměrně dobré podmínky. Vysoká pevnost a odolnost vůči poškození dělá z těchto krytin v posledních letech oblíbený materiál pro zastřešení domů a staveb. Při sběru dešťové vody z betonových krytin je třeba pouze zajistit, aby byly čisté a neobsahovaly žádné nebezpečné látky.

Plechové krytiny s povrchovou úpravou

Plechové krytiny s povrchovou úpravou jsou pro sběr dešťové vody označovány jako jedny z nejlepších. Absence uvolňujících se škodlivých látek a téměř dokonalá hladkost umožňují pohodlný sběr vody bez strachů o zachování její kvality. Kovové krytiny navíc disponují jednoduchou instalací, silnou odolností vůči poškození, snadnou údržbou a relativně nízkou cenou.

Šindele

Materiály pro výrobu šindelových střech mohou být různé – bitumenové, dřevěné, betonové nebo kupříkladu kovové. Pokud jsou šindele ze zdravotně nezávadných materiálů či jsou ošetřeny proti únikům nežádoucích látek, splňují podmínky pro sběr srážkové vody. Důležitá je však pravidelná kontrola jejich stavu. Vynechání potřebných oprav může způsobit ztrátu kvality dešťové vody. Problémem mohou být jen bitumenové šindele s granulátovým posypem, který se postupně uvolňuje a zanáší tak filtrační prvky systému.

Krytiny z PVC

Střešní krytiny z umělého PVC materiálu nejsou absorpční a mají perfektně hladký povrch, což jsou pro bezproblémový sběr dešťové vody ze střechy klíčové vlastnosti. PVC krytiny jsou lehké, relativně levné, snadno udržovatelné a lze je zakoupit v různých barvách a tvarech. Při správné instalaci a údržbě je z PVC střechy možné sbírat dešťovku desítky let.

TIP Aquanixu: Při výběru jakéhokoli materiálu střešní krytiny je dobré si jeho nezávadnost ověřit.

TIP Aquanixu: I s doporučenou střešní krytinou je při sběru dešťové vody vždy potřeba dbát na dostatečnou filtraci, která zajistí bezproblémové využívání dešťovky na zahradě i v domě.

Méně vhodné střešní krytiny pro sběr dešťové vody

Do tohoto typu střech se řadí krytiny, které dešťovou vodu obohatí o další nevhodné látky a živiny, které mohou mít následně negativní vliv na její kvalitu a skladování. Dále dochází k častějšímu zanášení filtrů a nádrží – s tím je spojena i častější údržba. V neposlední řadě může dojít při delším zdržení vody v nádrži k jejímu zápachu, který (obzvláště na toaletách) není přípustný.

Zelené krytiny

Střechy s rostlinným porostem neboli zelené střechy mají velmi vysokou absorpci vody, navíc mohou obsahovat organické látky z rostlin a substrátu (například pesticidy a herbicidy), které se posléze uvolňují do vody, včetně jemných mechanických částic. Dalším problémem jsou nečistoty typu prach, pyl nebo listí, které se ve střeše mohou dlouhodobě usazovat a tím zhoršovat kvalitu vody, případně zanášet či ucpávat vodovodní cesty. Ze zelených střech lze dešťovku pro budoucí využití sbírat jen s opravdu precizní filtrací.

Dřevěné krytiny

Dřevěné střechy jsou náchylné k hnilobě a houbovým infekcím, což může vést k růstu bakterií
a mikroorganismů v dešťové vodě. Stejně jako zelené střechy mají poměrně vysokou absorpci vody. Hrubý a nerovný povrch způsobuje, že se dešťová voda hromadí v trhlinách či jiných nedokonalostech a zvyšuje riziko vzniku bakterií a dalších znečišťujících látek.

Ploché střechy

Na plochých střechách dochází oproti střechám s klesajícím sklonem ke stagnaci vody, která je náchylnější ke znečištění a tvorbě bakterií či jiných mikroorganismů. Kromě vhodného střešního materiálu je nutné mít správně vyřešený odtok vody do střešních vpustí. Nejenže se tím ochrání voda před případným znečištěním, ale zároveň se eliminuje tlak, který je na střechu vyvíjen z množství usazené vody. Poté lze s dostatečnou filtrací srážkovou vodu z plochých střech využít.

Nevhodné střešní krytiny pro sběr dešťové vody

Ze střech, které ze sebe uvolňují nebezpečné látky či dávají prostor pro bujení nežádoucích patogenů není vhodné dešťovou vodu sbírat. Při upotřebení kontaminované vody na zálivku zahrady se jedlé rostliny a plody stávají zdraví nebezpečné. Při využití v domě na splachování toalet zase způsobuje znečištěná voda nepříjemný zápach a může zapříčinit i neprůchodnost vodovodu. Nevhodné materiály pro sběr srážkové vody například jsou:

Asfaltové krytiny s obsahem dehtu

Staré asfaltové střešní krytiny jsou na střechách dosud k vidění. Bohužel však obsahují dehet a ten toxické polyaromatické uhlovodíky, které připravují dešťovou vodu o její nezávadnost. Mimo to je povrch střechy velmi hrubý, tím přispívá ke hromadění vody v trhlinách a dalších nerovnostech, kde pak dochází ke kontaminaci dešťové vody. Možné uvolňující se chemikálie tak vylučují asfaltové povrchy ze seznamu vhodných krytin.

Azbestocementové krytiny

Tento typ krytin obsahuje vlákna azbestu, který je životu nebezpečný a je považován za silně karcinogenní látku. Nejznámějším a hojně využívaným byl v minulosti eternit a velkoformátové vlnité šablony. Azbestová vlákna se uvolňují při běžném zvětrávání nebo při mechanickém kontaktu a znečišťují dešťovou vodu ihned po jejím dopadu na střechu. Azbestocementové krytiny jsou z těchto důvodů označovány jako silně nevhodné pro sběr dešťové vody.

Každá střecha má své řešení

Přesto, že některé materiály střešních krytin nejsou považovány pro sběr dešťové vody za zcela vhodné, vždy existuje způsob, jakým lze střechu upravit a tuto možnost zajistit. V takovém případě je ale vždy dobré poradit se s odborníkem.

Potřebujete pomoci s výběrem nebo zkonzultovat váš projekt? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám ohledně hospodaření s dešťovou vodou poradíme.