Dotace k podzemní nádrži na dešťovou vodu? Do šesti týdnů může být vaše!

Přemýšlíte, že si pořídíte podzemní nádrž na dešťovou vodu, ale nelíbí se vám zásah do vaší peněženky? Nezoufejte! Dnes je možné získat dotaci, která vám finančně výrazně pomůže, a to poměrně v krátkém časovém rozpětí. Zajímá vás jak, jak dlouho na ni budete čekat a kolik dostanete? Tak neváhejte a čtěte níže.

Tento článek již neobsahuje aktuální informace. Aktuální informace o dotačním programu naleznete v novějších článcích v kategorii Dotace.

Pro koho a na co?

Dotace je určena pro vlastníky nebo stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a šedé odpadní vody. Pokud jste vlastníkem vícero domů, na každý dům si můžete o dotaci zažádat zvlášť. Dotace v podobě finančního prostředku je rozdělena do tří kategorií. Nejčastěji využívaná dotace je na zálivku zahrady, dále pro splachování WC a zálivku zahrady a možné je také získat dotaci pro akumulaci a čištění šedé odpadní vody a její využívání, třeba i v kombinaci se srážkovou vodou.

Pokud už víte, na co budete dešťovou vodu využívat, je na čase nechat si vypracovat odborný posudek s cenovou nabídkou na materiál, případně i včetně instalace. Jsme odborníci a rádi vám pomůžeme!

Dále už stačí jen vyplnit a odeslat elektronickou žádost o podporu, a to buď elektronicky, nebo poštou, včetně všech potřebných dokumentů. Mezi základní potřebné dokumenty patří formulář žádosti a odborný posudek. Dalšími potřebnými dokumenty jsou plná moc, pokud řešíte situaci v zastoupení. Má-li dům více vlastníků, dokládáte navíc souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků. Poté přicházejí na řadu dokumenty (faktury za vodu, elektřinu..) prokazující, že se jedná o stavbu pro rodinou rekreaci využívanou k trvalému rodinnému bydlení. Není třeba mít na příslušné adrese trvalé bydliště. Pokud jste napojeni na veřejnou kanalizaci a zároveň budete využívat dešťovou vodu ke splachování WC, je zapotřebí doložit dohodu s provozovatelem kanalizace o platbách stočného. V případě rekreačních objektů musí být prokázán trvalý pobyt nejméně 2 roky, přičemž nestačí pouze trvalý pobyt, ale je potřeba doložit dokumentaci prokazující, že je rekreační objekt trvale obýván (faktury za elektřinu, vodu, topení a tak podobně)

Posouzení žádosti

Posouzení provádí pracovníci krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP). Pokud by nebylo něco v pořádku, úředník vás vyzve k odstranění nedostatků. Je-li žádost v pořádku, je na řadě realizace nádrže na dešťovou vodu.

Realizace

U stávajících domů máte na samotnou realizaci jeden rok, u novostaveb pak roky dva od schválení žádosti.

S námi se jistě domluvíte na vyhovujícím termínu a celá akce trvá maximálně týden (podle rozsahu). Realizaci můžete mít plně pod kontrolou a my se o vše postaráme. Rádi dodáme a provedeme kompletní rozsah; od výkopu jámy a rýh dešťové kanalizace přes usazení nádrže a pokládku potrubí včetně napojení do nádrže až po montáž čerpadla, filtrů i expanzní nádoby. Zajistíme i srovnání terénu, odvoz a uložení přebytečné zeminy a rozprostření pěkné zeminy z kompostárny.

Dokončení realizace a vyhodnocení žádosti

Po dokončení realizace je potřeba doložit formulář dokončení realizace, žádost o uvolnění finančních prostředků, veškeré faktury a soupis provedených prací, potvrzení o úhradě všech faktur společně s dokumentem prokazujícím, že jste majitelem účtu. Ve specifických případech také dohodu s provozovatelem kanalizace o odvádění srážkové vody do kanalizace společně se souhlasem o zaústění bezpečnostního přepadu akumulační nádrže do kanalizace.

Všechny náležitosti projdou kontrolou SFŽP a pokud je vše v pořádku, ministr životního prostředí vám odsouhlasí udělení podpory v podobě smlouvy. Následuje vyplacení dotace na váš účet.

Zajímá vás, kolik přibližně ušetříte v korunách?

Ke třem vypsaným oblastem podpory můžete získat vždy maximálně 50 % uznatelných nákladů, a to konkrétně:

Zpracování odborného posudku či kompletní vyřízení dotace

V případě zájmu vám vypracujeme odborný posudek na zálivku zahrady i na zálivku zahrady a WC. Pokud si od nás objednáte podzemní nádrž, dostanete od nás slevu 2000 Kč! V případě vašeho zájmu jsme schopni vyřídit celou dotaci za vás. Pro více informací navštivte kategorii služby.

Pokud se rozhodnete pro získání dotace a máte zájem o poradenství, technický návrh, nezávaznou cenovou nabídku, odborný posudek a případně i realizaci za rozumnou cenu, neváhejte nás kontaktovat nebo vyplňte nezávazný formulář výše a my se vám ozveme. Navrhneme vám řešení, které bude podle vašich představ.

 

Potřebujete pomoci s výběrem nebo zkonzultovat projekt? Kontaktujte nás či navštivte náš e-shop.