Zelená úsporám i přírodě aneb Dešťovka v novém kabátu

Dotační program pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové i odpadní vody v domácnosti a na zahradě Dešťovka prochází proměnou – nově spadá do skupiny dotací s názvem Nová zelená úsporám. V čem zůstávají podmínky stejné a co budou muset naopak žadatelé udělat jinak?

Tento článek již neobsahuje aktuální informace. Aktuální informace o dotačním programu naleznete v novějších článcích v kategorii Dotace.

Zpětné podání dotace Dešťovka

Žádost o dotaci je možné podat zpětně pro všechny projekty realizované od 1.1.2021, a to i samostatně (v rámci dotace Nová zelená úsporám lze zažádat například i o podporu při zateplení, výměně kotlů a kamen či realizaci solárních systémů).

Neměnná pravidla dotace Dešťovka

Akumulace dešťové vody pro zálivku zahrady je dotována pouze u stávajících domů. U novostaveb je podmínkou i využití v domě na splachování veškerých toalet. Stávající domy mohou dotaci pro využití srážkové vody v domě čerpat také, a to v případě, že splachují alespoň jednu toaletu. Pro dosažení dotace ve výši 50 procent z doložených výdajů na realizaci je zapotřebí odvádět dešťovou vodu z alespoň poloviny střechy obytného domu (systém musí zajišťovat odvodnění plochy odpovídající 100 procentům půdorysného průmětu střechy domu, tento požadavek však může být v odůvodněných případech, například technická nemožnost, snížen na polovinu) a instalovat nádrž o minimálním objemu 2000 litrů do místa, kde je zamezeno přístupu světla a výkyvům teplot (nádrž by tedy měla být buď podzemní, nebo umístěna v izolované technické místnosti). Na jeden projekt lze dotaci čerpat pouze jednou.

Nová pravidla dotace Dešťovka

Pro novostavby, tedy stavby do 24 měsíců od kolaudace, neplatí nárok na dotaci zálivky zahrady, dešťovou vodu musejí využívat i pro splachování všech toalet v domě. Rekreační oblasti mají nárok na dotaci po doložení trvalého bydlení alespoň 24 měsíců před podáním žádosti. Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj spadají do znevýhodněných krajů a je jim umožněno čerpat 10% bonus. Lhůta pro doložení realizace je pro všechny nemovitosti 24 měsíců od akceptace žádosti SFŽP. Udržitelnost projektu musí být minimálně 10 let.

Rodinné domy

Rodinný dům (menší samostatná budova o jednom nebo několika podlažích určená k bydlení, v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určená k bydlení) může dosáhnout kombinačního bonusu ve výši 10 000 Kč pouze ve chvíli, kdy společně se zachytáváním dešťové vody realizuje další opatření, například zateplení, elektromobilitu či zdroje energie. K akumulaci dešťové vody lze použít novou nádrž i vyčištěnou podzemní jímku.

Možnosti využití dotace Dešťovka pro rodinné domy

 • Zálivka zahrady (systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku)
  výše dotace 20 000 Kč + 3 500 Kč / m3 nádrže (maximálně však 55 000 Kč)
 • Zálivka zahrady + splachování (systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku + jako vody užitkové)
  výše dotace 30 000 Kč + 3 500 Kč / m3 nádrže (maximálně však 65 000 Kč)
 • Šedá voda (systém pro využití vyčištěné odpadní vody pro zálivku + jako vody užitkové)
  výše dotace 60 000 Kč + 3 500 Kč / m3 nádrže (maximálně však 60 000 Kč)
 • Šedá voda + dešťová voda (systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné odpadní a dešťové vody na zálivku + jako vody užitkové)
  výše dotace 70 000 Kč + 3 500 Kč / m3 nádrže (maximálně však 105 000 Kč)

Bytové domy

Bytový dům (nemovitost o minimálně čtyřech bytových jednotkách, co je alespoň z poloviny určena k bydlení) může podat pouze jednu žádost. Kombinačního bonusu ve výši 20 000 Kč může bytový dům dosáhnout pouze ve chvíli, kdy společně se zachytáváním dešťové vody realizuje další opatření, například zateplení, elektromobilitu či zdroje energie. Současně je povinností umístit na nemovitost informativní tabulku o financování z EU. K akumulaci dešťové vody lze použít novou nádrž i vyčištěnou podzemní jímku.

Možnosti využití dotace Dešťovka pro bytové domy

 • Zálivka zahrady (systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku)
  výše dotace 20 000 Kč + 3 500 Kč / m3 nádrže
 • Zálivka zahrady + splachování (systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku + jako vody užitkové)
  výše dotace 50 000 Kč + 3 500 Kč / připojená bytová jednotka + 3 500 Kč / m3 nádrže
 • Šedá voda (systém pro využití vyčištěné odpadní vody pro zálivku + jako vody užitkové)
  výše dotace 70 000 Kč + 3 500 Kč / připojená bytová jednotka
 • Šedá voda + dešťová voda (systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné odpadní a dešťové vody na zálivku + jako vody užitkové)
  výše dotace 90 000 Kč + 3 500 Kč / připojená bytová jednotka 
Potřebujete pomoci s výběrem nebo zkonzultovat váš projekt? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám ohledně hospodaření s dešťovou vodou poradíme.