Vsakování dešťové vody

Tematické články o vsakování dešťové vody nabízejí obecné informace o vsakovacích zařízeních, představují vsakovací tunely, vsakovací bloky i vsakovací jímky a jejich výhody, návod na výpočet koeficientu vsaku půdy i postupy při instalaci vsakovacích objektů.

Jak vsakovat vodu na pozemku? Co dělat s vodou na zahradě po přívalovém dešti? Jaké jsou nejvhodnější vsakovací systémy? Odkud se voda do vsakovacího objektu dostává? Jsou majitelé nemovitostí zákonem povinni řešit zpracování dešťové vody na vlastním pozemku? Jak vypočítat optimální velikost vsakovacího objektu? Na všechny tyto a další otázky naleznete odpovědi v jednotlivých článcích kategorie Vsakování.

Zajímá vás o vsakování dešťové vody více? Kontaktujte nás, rádi vám na vaše dotazy odpovíme.

Významný milník Aquanixu – 28 tun vsakovacích bloků pro OC Benešov

Rok 2022 započala společnost Aquanix realizací dvou vsakovacích objektů pro rozrůstající se obchodní centrum v Benešově. Na instalace trvající ce...

Tipy na výběr a instalaci vsakovacích modulů pro vsakování dešťové vody na pozemku

Česká legislativa z důvodu zamezení rychlého odtoku srážkové vody ze zpevněných ploch a nedostatečné kapacitě kanalizačních sítí nařizuje majitelům no...

Řešíte dimenzování vsaku? Udělejte si test vsakování podle našeho návodu

Každý majitel nově stavěné nemovitosti je podle požadavků obsažených v § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní ...

Porovnání vsakovacích bloků a vsakovacích tunelů

Tímto článkem bychom rádi porovnali vsakovací bloky a vsakovací tunely, neboť vsakování bývá v rámci nakládání s dešťovou vodou nejčastějším požadavke...

Vsakování srážkové vody pomocí vsakovacích modulů

Vsakování srážkové vody vyžaduje česká legislativa. Všechny novostavby i většina rekonstrukcí mají v podmínkách stavebního úřadu stanovenou povinnost ...