Významný milník Aquanixu – 28 tun vsakovacích bloků pro OC Benešov

Rok 2022 započala společnost Aquanix realizací dvou vsakovacích objektů pro rozrůstající se obchodní centrum v Benešově. Na instalace trvající celkově pět dní bylo použito 3244 vsakovacích bloků, 7541 spojovacích konektorů a 1500 metrů čtverečních geotextilie.

Vsakovací objekty pro obchodní centrum v Benešově

Projekt rozšíření obchodního centra Benešov obsahoval i řešení pro zpomalení odtoku dešťové vody ze střech a nových zpevněných ploch. Tím bylo vytvoření dvou vsakovacích objektů s regulovaným odtokem, které slouží k retenci vody při srážkových událostech. Dohromady jsou objekty složené z polypropylenových Ecobloců Inspect schopny pojmout naráz až 655000 litrů dešťové vody.

Technické výzvy a úspěšná instalace vsakovacích bloků

Pro oba objekty byly vybrány vsakovací bloky Ecobloc Inspect 205 litrů, které jsou vyráběny v inspekční variantě a představují jednu u cenově nejdostupnějších možností moderního vsakování dešťové vody. Instalace vsakovacích bloků pro OC Benešov byla velmi náročná a pro realizační tým Aquanix jednou z největších výzev. Výběrové řízení, zajištění dopravy, složení materiálu z aut i koordinace v místě stavby vyžadovaly velmi pečlivou přípravu a maximální nasazení všech zúčastněných během procesu. Instalace se obešla bez jakýchkoli problémů. Vsakovací objekty s prakticky neomezenou životností jsou „v provozu“ od konce dubna 2022.

Regulace odtoku a dlouhodobé využití vsakovacích objektů

Oba dokončené objekty zachytávají větší srážky, které odtékají regulátorem odtoku DN 250 s nastavením na maximální průtok
3 l/s – tím plní funkci zpomalení odtoku srážkových vod a zabraňují rychlému odtoku tam, kde to není žádoucí.

 

Potřebujete pomoci s výběrem nebo zkonzultovat projekt? Kontaktujte nás či navštivte náš e-shop.